FYI: Important Notice to all Barangays across the Country

(We encourage our media friends to discuss this in your respective programs or make a write up on this to encourage full participation of barangay assembly members - Thanks much.)

The Department of the Interior and Local Government (DILG) will be holding the barangay assembly for the first semester on March 26, 2016. This is in compliance with Section 397 of the Local Government Code of 1991, which enjoins every barangay in the country to deliver their State Of Brgy. Address (SOBA); present their accomplishments and financial reports; as well as their priority projects under the recently launched Barangay Bottom-Up Budgeting (BBDB) program, for the public to know.
During the assembly, barangays are also encourage to educate their constituents regarding the revitalization of the Brgy. Anti-Drug Abuse Council (BADAC) and its role in drug-clearing operations, as well as discuss issues and concerns on disaster preparedness and solid waste management.

----------------------------------------------------------------------------------------
Topic: Conduct of Barangay Assembly for the First Semester of CY 2016
Working Title: "Pagpupulong Para sa Pagsulong: Barangay Assembly 2016"

TALKING POINTS:
Alinsunod sa Chapter 6, Section 397 ng Local Government Code, ang lahat ng barangay ay inaatasang magsagawa ng lahatang pagpupulong o "Barangay Assembly" na hindi bababa sa dalawang besessa isang taon --- kung saan tatalakayin ng pamunuan ng barangay ang estado, mga programs, achievements, at iba pang usapin sa barangay kasama ang mga nasasakupan nito.
Ang Barangay Assembly ay naglalayong mapagtibay ang ugnayan ng pamahalaan at kornunidad na siyang daan sa mas epektibong paghahatid ng serbisyo para sa mga mamamayan.
Ang unang Barangay Assembly para sa kasalukuyang taon ay nakatakdang ganapin sa March 26.
SINU-SINO ANG MGA BUMUBUO SA ISANG BARANGAY ASSEMBLY?
• Ang pagsasagawa ng Barangay Assembly ay pangungunahan ng city at municipal mayors, Liga ng mga Barangay chapter presidents (province, city, municipality), DILG regional directors, ARMM regional governor at mga punong barangay.
• Maaari at inaanyayahang dumalo sa assembly ang lahat ng "actual residents" ng barangay o 'yung mga nakapanirahan na sa barangay ng anim na buwan o higit pa, 15-taong gulang pataas, Philippine citizen, at rehistrado sa listahan ng Barangay Assembly members.
• Imbitado naman na dumalo ang mga faith-based organizations sa isang barangay, ang Ugnayan ng Barangay at Simbahan (UBAS)at iba pang civil society organizations (CSOs)para talajkayin angokanilang papel ukol sa Barangay Bottom-Up Budgeting o BBUB program.
ANO ANG DAPAT ASAHAN O TALAKAYIN SA MARCH 26, 2016 BARANGAY ASSEMBLY?
• State of Barangay Address (SOBA)
- CY2015 second semester accomplishments
- CY2015 second semester Financial Report, including Itemized Monthly Collections and Disbursement at the Summary of Income and Expenditures
- Updates of CY 2016 ongoing programs and projects
• Barangay compliance to DILG Memorandum Circular 2014-81 regarding the posting of Barangay Budget, Statement of Income and Expenditures and other Barangay Financial Transactions, and Annual Procurement Plan.
• Revitalization of the Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC) and its role in drug clearing operations through the "MAmamayan, Sugpuin ang Iligal na Droga (MASID)" campaign
• "Barangay Registration of Kasambahay" that would require every employer within the jurisdiction of a barangay to register his or her domestic workers under the Kasambahay Masterlist.
• Presentation of priority projects under the recently launched Barangay Bottom-Up Budgeting (BBuB) program to the assembly
• Issues such as disaster preparedness and solid waste management
INFORMATION CAMPAIGN PARA SA BARANGAY ASSEMBLY
• Para sa DILGregional directors at ARMM regional governor:
- Paglalagay ng streamers ukol sa Barangay Assembly sa kanilang opisina at iba pang pampublikong lugar
- Pagbibigay ng kopya ng Barangay Assembly tarpaulin design sa mga local chief executives o Punong Barangay
- Siguruhin ang pagsunod ng local government units (LGUs) sa pagsasagawa ng Barangay Assembly sa kanilang nasasakupan
- Maging aktibo sa pagbibigay ng impormasyon patungkol sa Barangay Assembly sa pamamagitan ng TV at radio guestings at print interviews
- Hikayatin ang Church o faith-based organizations sa isang barangay na dumalo sa assembly
- Siguruhin ang pagdalo at paglahok ng kapulisan sa lokalidad sa araw ng assembly
• Para sa city at municipal mayors:
- Siguruhin ang paglahok sa assembly ng lahat ng barangay officials sa kanilang nasasakupan
- Siguruhin ang paglalagay ng assembly posters, banners o tarpaulins sa lahat ng pampublikong lugar (plaza, public market, terminals, main street) para mahikayat ang nakararaming mamamayan na dumalo sa assembly
• Para sa barangay officials:
- Maaaring magsagawa ng mga programa gaya ng medical mission, cultural presentations, at iba pang gawain para mahikayat ang mga nasasakupan na dumalo sa assembly Pangunahan ang paglalagay ng Barangay Assembly posters o banners sa kanilang lugar
“Walang Barangay Assembly meeting ang maaaring isagawa nang walang written notice isang linggo bago ang nakatakdang meeting, maliban na lamang kung ang usapin ay patungkol sa public safety o security.”
PAANO KUNG HINDI NAGSAGAWA NG ASSEMBLY ANG ISANG BARANGAY?
• Maaaring maghain ng reklamo ang sinumang residente ng barangay, concerned citizen o governmental or non-governmental entity laban sa mga opisyal ng baranggay na hindi nagsagawa ng Barangay Assembly. Ang reklamo ay maaaring idulog sa Sangguniang Panlungsod o Sangguniang Bayan, o 'di kaya'y sa Office of the Ombudsman.
ANO ANG SHOWCASE BARANGAY?
• Ito ang pagtukoy ng DILG regional director/ARMM regional governor sa isang barangav sa kanyang nasasakupan na nagpakita ng katangi-tanging pakikipag-ugnayan sa mga faith-based organizations kung saan higit na naisusulong ang grassroots participation at good barangav governance
• Marapat na isumite ng DILG regional director/ARMM regional governor ang napiling "showcase barangay" bago ang March 11, 2016, gamit ang format na ito:
REGION PROVINCE BARANGAY TIME VENUE GUESTS
• Isang narrative report on Regional Showcase Barangay ang dapat isumite bago mag-Abril 30, 2016 at isang Regional Consolidated Report naman bago mag-May 31, 2016
• Ang mga report ay dapat isumite sa Office of the Undersecretary for Local Government sa pamamagitan ng National Barangay Operations Office (NBOO), via email at barangayassembly@gmail.com o sa fax number (02) 925-0328 ###
image

OVERVIEW OF THE PHILIPPINE INFORMATION AGENCY

The Philippine Information Agency was created under Executive...

image

PIA - Sorsogon Information Center

The Philippine Information Agency provides the Presidential Communications Operations Office...